»

Προδιαγραφές

Όλα τα υφάσματα μας πληρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, όσον αφορά τις πρώτες ύλες (νήματα) αλλά και τις βαφές.

Επίσης σε κάθε στάδιο παραγωγής (νήμα - πλοκή - βαφή - τύπωμα), εφαρμόζεται το σύστημα παρακολούθησης και διασφάλισης της ποιότητας "ISO 9002".

© 2009 fabrics.gr All rights reserved.            Powered by Softways S.A.